Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II


SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI 4 ROCZNICY MIERCI PATRONA SZKOY

Sowami piosenki pragniemy powita wszystkich naszych drogich goci.
piew: Bd pozdrowiony gociu nasz
Gromadzimy si dzi na apelu, by uczci 4 rocznic mierci naszego wybitnego Rodaka, Patrona naszej szkoy, Papiea Jana Pawa II. Na pocztek zapiewajmy wsplnie "Bark".
Przeniemy si na moment w atmosfer tamtego czasu:
Watykan, zaludniony Plac w. Piotra, 2005 rok, 2 kwietna, sobota przed Niedziel Boego Miosierdzia, wieczr, godz. 21:37. (chwila ciszy nagrane bijce dzwony).
Na Bazylice w. Piotra w Rzymie majestatycznie rozkoysa si dzwon, ktry - jedynie - poruszany jest wtedy, gdy trzeba ogosi wiatu wielkie wydarzenia.
Na Placu w. Piotra tumy ludzi rnej rasy, koloru skry i jzyka, lecz zczone modlitw.
Oczy wszystkich zwrcone w stron sabo owietlonych okien Paacu Apostolskiego.
Po skoczonej modlitwie racowej Sekretarz Stanu Kardyna Angelo Sodano ogosi: "Umiowany Ojciec w. Jan Pawe II odszed do Domu Ojca".
Znakiem przyjcia wiadomoci przez obecnych na Placu ludzi, znakiem jednoci z Ojcem w. oraz wyrazem wiary w ycie wieczne byy oklaski. Po czym aonie bijce dzwony ogosiy, e Pan po raz kolejny spojrza na swego sug, wymwi jego imi i zaprosi do swego Krlestwa. Tym razem nie do pracy w swojej Winnicy, ale na Uczt ycia wiecznego.
Ref. O Panie to Ty na mnie spojrzae.....
O Panie Ty na Niego spojrzae
Twoje usta powtrzyy to imi
I swj Koci pozostawi innemu
Razem z Tob powdrowa gdzie w dal.
Co w tym czasie dziao si za oknami Paacu, w ktre wpatryway sie tumy ludzi? Czy przyjcie Pana przynioso pokj, czy trwog???
Posuchajmy kogo, kto by najbliszym przyjacielem Ojca w. Jana Pawa II i wiadkiem ostatnich chwil jego ycia - Ksidza Profesora Tadeusza Stycznia.
Ks. Prof. Stycze powiedzia midzy innymi: "Pojawia si nieoczekiwanie twarz kogo umiechnitego, skoniona w stron poduszki... By umiechnity w tamt stron. Nikt nie mia interweniowa. Wszyscy czekali z ca obowizujc procedur. ..... i by umiechnity powtrzy Ks. Prof. Stycze. Ta twarz zupenie innego czowieka, jaka bya dzie przed, dwa i wiele wczeniej.....
Po mierci Ojca w. zapiewano Te Deum Ciebie Boga wysawiamy Wysawiamy Ci Panie, bo wierny syn wrci do swego Stwrcy i Ojca w niebie, Pasterz Kocioa powraca do swego Pana i Mistrza i wtedy mg ze wszystkimi witymi zawoa: Pan jest Pasterzem moim teraz - niczego ju mi nie braknie!
piew Pan jest Pasterzem moim
Dla obecnych na Placu w. Piotra ludzi znakiem odejcia Ojca w. Jana Pawa II do nieba byo wiato, ktre zabyso w oknie papieskich wystpie. Z tego okna, przez ponad 26 lat Pontyfikatu Jan Pawe II zapala wiato wiary i nadziei w wielu sercach. Pomie mioci bdcy w jego sercu rozgrzewa i owieca nadziej serca ludzi na caym wiecie. Natomiast my uczniowie Szkoy pod patronatem tak wielkiego czowieka Jana Pawa II, jak moemy nie wiato dobroci i mioci dla innych???
Popatrzmy z uwag!
(przedstawienie o wietle) "Mio jest jedynym skarbem,
ktry mnoy sie przez podzia,
jest jedynym darem, ktry
powiksza si przez rozdawanie"
Janie Pawle II
Z pewnoci jeste w otoczeniu witych
u boku Ojca Niebieskiego.
Chcemy Ci zapewni o naszej wiernoci i pamieci o Tobie.
Pamitamy Twoje sowa, Twoje gesty, Twj umiech.
Pamitamy Twoje zachowanie wiadczce o bezgranicznej mioci.
Mioci do Boga Jezusa i Jego Matki - Maryi,
do Ojczyzny i wszystkich ludzi na wiecie.
Papieu radosny, ktry swoja wiar, nadziej i mioci
zapalae innych, naucz nas dzieli si z naszymi bliskimi sercem i umiechem,
by iskierk radoci i nadziei dla innych.
Miliony ludzi z caego wiata podao na sekund spotkania z Tob,
- Papieem Polakiem a w czasie pogrzebu nasz dziennikarz Piotr Krako, widzc nieustannie idce tumy ludzi napisa:
"By moe po raz pierwszy i ostatni w historii, cay wiat pochyli si przed Polakiem".
Czy z tego powodu nie powinnimy by dumni,........ e jestemy z Twojego Rodu, z Polskiego Rodu.
Obiecujemy Ci Ojcze w. kocha nasz kraj i zawsze godnie go reprezentowa. piew: Jak dugo na Wawelu.

Opracowaa i przygotowaa s. Lucyna Lubiska z dziemi kl. IVa i IVb

Ps. Apel jest prba przyblienia atmosfery zwizanej z odejciem Papiea, oraz przey autorki, bdcej w tym czasie w Rzymie na placu w. Piotra.

- Relacja z nadania Szkole imienia


- wito Patrona Szkoy


- Scenariusz Apeli Papieskich


- Odsonicie obelisku i tablicy


- Izba Pamici