Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II90 Rocznica Urodzin Patrona Szkoy

17 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mokach odbyo si uroczyste odsonicie tablicy powiconej 90 rocznicy urodzin Ojca witego Jana Pawa II. Uroczystoci rozpoczy si Msz w. w Kociele MB Czstochowskiej i w. Kazimierza w Mokach, ktr odprawi proboszcz parafii ks. dziekan Tadeusz Horosz.

Po mszy nastpi przemarsz uczniw i nauczycieli na ulic Planetarn, gdzie przed budynkiem szkoy odsonito i powicono pamitkow tablic.
Gomi uroczystoci byli m.in.: burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, ks. dziekan Tadeusz Horosz, Mieczysaw Baszko czonek Zarzdu Wojewdztwa Podlaskiego, Irena Berner radna Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego, sponsorzy i wykonawcy tablicy pamitkowej, dyrektorzy jednostek samorzdowych oraz rodzice uczniw.

Nastpnie otwarto sal - miejsce zabaw, przygotowane w ramach rzdowego programu Radosna Szkoa oraz Izb Pamici powicon Patronowi Szkoy Janowi Pawowi II. Na rce Pani Dyrektor spyny od zaproszonych goci gratulacje i wiele serdecznych ycze oraz upominkw dla szkoy.
Po krtkich przemwieniach Dyrektor szkoy Alicja Halicka-Pochodowicz wrczya pamitkowe podzikowania Przyjacioom Szkoy. Otrzymay je osoby zaangaowane w wykonanie obelisku i tablicy oraz Izby Pamici a take zaproszeni gocie. Sponsorami i wykonawcami obelisku oraz tablicy byli: Henryk Tekie, Romuald Kapica, Leszek Rudziski, Ewa i Leszek Kuprel, Jarosaw Pieczykowski oraz Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mokach.

Izb Pamici zaprojektoway i urzdziy panie Ewa Konopka i Agata Zub - nauczycielki ksztacenia zintegrowanego tej szkoy.

Na zakoczenie uczniowie kl. V zaprezentowali program okolicznociowy, ktry przygotowali pod kierunkiem s. Lucyny Lubiskiej. Ich wystp zosta przyjty z wielkim entuzjazmem i nagrodzony gorcymi brawami.

Po czci oficjalnej panie kucharki zaserwoway wszystkim pyszn grochwk. Po niej rozpocz si festyn, w ktrym uczniowie mogli sprawdzi swoje umiejtnoci - zarwno sportowe jak i artystyczne.

Uroczysto ta bya podniosym wydarzeniem dla spoecznoci szkolnej i rodowiska lokalnego. Wzruszenie, emocje i mie wspomnienia na dugo pozostan w pamici, przywoujc niezwyk atmosfer tego wanego dnia w historii szkoy.

- Relacja z nadania Szkole imienia


- wito Patrona Szkoy


- Scenariusz Apeli Papieskich


- Odsonicie obelisku i tablicy


- Izba Pamici