Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IICYFROWA SZKOŁA

6 marca 2013r. uczniowie SP nr 1 w Mońkach stali się pełnoprawnymi uczestnikami pilotażowego programu rządowego „ Cyfrowa szkoła”. Burmistrz Moniek - Pan Zbigniew Karwowski, Inspektor oświaty – Pan Mieczysław Klimowicz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Anna Polińska w obecności Dyrektora szkoły – Pani Alicji Halickiej Pochodowicz, przedstawicieli nauczycieli, uczniów i lokalnych mediów dokonali uroczystego otwarcia „ Cyfrowej sali”. Zaproszeni goście obejrzeli też fragmenty lekcji z wykorzystaniem TIK poprowadzonych przez naszych e-koordynatorów: P. Annę Zyskowską i P.Sławomira Szpyruka.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz Radnym Gminy Mońki za ponad 20% wsparcie finansowe tego zadania. Szczególne słowa uznania należą się także Panu S. Szpyrukowi, który jest nie tylko współautorem projektu i e-koordynatorem, ale także dokonał wyboru sprzętu, a później czuwał nad zainstalowaniem, uruchomieniem i zintegrowaniem otrzymanych urządzeń.
W. Świsłocka
Galeria zdjęć

Autor: Admin :: 15:08 09.03.2013r.