Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IISPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

4 kwietnia 2013r. sześćdziesięciu dwoóch uczniów naszej szkoły przystąpiło do obowiązkowego sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Test rozpoczął się o godz. 9.00, ale już o 8.30 wszyscy wychowankowie, ubrani w galowe stroje, zgromadzili się na dolnym korytarzu i z niecierpliwością oczekiwali na wejście do swoich sal. Zachowywali się bardzo różnie. Jedni stali w skupieniu , drudzy próbowali żartować , a jeszcze inni wykazywali zdenerwowanie. Po zajęciu miejsc i otrzymaniu testów, emocje opadły. Uczniowie przystąpili do rozwiązywania poleceń , które sprawdzały stopień opanowania przez nich następujących umiejętności : czytania , pisania , rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
W tym roku uczniowie musieli między innymi : odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących fragmentu książki popularnonaukowej „ Sztuka dobrego pisania i mówienia” Marii Nagajowej, napisać list zachęcający koleżankę / kolegę do przeczytania ciekawej książki oraz rozwiązać 14 zadań matematycznych dotyczących: pól i obwodów figur płaskich, obliczeń kalendarzowych , zakupów, jednostek masy itp.
W opinii uczniów test nie był bardzo trudny, ale też nie należał do najłatwiejszych. Sądzę, że wszyscy nasi uczniowie są zadowoleni ze swoich dokonań, a my - nauczyciele, życzymy im samych „40” i z niecierpliwością czekamy na ostateczne wyniki.

W. Świsłocka

Autor: Admin :: 16:51 05.04.2013r.