Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIBĄDŹMY BEZPIECZNI

29 maja w nowej sali SP nr 2 w Mońkach odbyła się IV Edycja Powiatowego Konkursu „Bądźmy Bezpieczni”. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Mońkach przy współudziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach i Pogotowia Ratunkowego w Mońkach. W konkursie uczestniczyło 14 Szkół Podstawowych z powiatu monieckiego. W czterech konkurencjach zmagały się ze sobą trzyosobowe drużyny uczniów z klas V. Drużyny musiały rozwiązać test wiedzy z zakresu prewencji kryminalnej, ruchu drogowego i bezpieczeństwa na wodzie oraz wykazać się umiejętnościami i wiedzą praktyczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego, a także sprawnością podczas konkurencji przygotowanych przez Straż Pożarną. Dodatkowe punkty drużyny zdobyły za wcześniej wykonany plakat.
Przedstawicielami naszej szkoły byli: S. Malinowski, K. Bigda, E. Świerzbińska. Nasza reprezentacja po zaciętej rywalizacji zdobyła pierwsze miejsce, zdobywając cenne nagrody w postaci rowerów górskich.
Zbigniew Tekień

Autor: Admin :: 21:27 05.06.2013r.