Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIUCZNIOWIE "JEDYNKI" WŚRÓD LAUREATÓW WOJEWODZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

18 marca 2014r w Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek w Białymstoku odbyło się podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Z wielką satysfakcją i radością informujemy, że w uroczystości tej uczestniczyli uczniowie i nauczyciele SP nr 1 w Mońkach.
Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych , bo w bieżącym roku szkolnym wywalczyli aż 12 tytułów laureata i 4 tytuły finalisty. To wielki sukces uczniów, nauczycieli , rodziców i całej społeczności szkolnej. Serdeczne gratulacje składamy laureatom:
• Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego: Natalii Kościuk, Julii Załodze, Piotrowi Grygorukowi, Kamili Milewskiej i Patrycji Leoszewskiej,
• Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego: Natalii Kościuk , Kamili Milewskiej , Łukaszowi Łaniewskiemu i Julii Załodze,
• Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego: Kamili Milewskiej,
• Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: Janowi Wierzbickiemu,
• Wojewódzkiego Przyrodniczego: Maciejowi Dekarzowi.
Wyrazy uznania kierujemy także do finalistów konkursu polonistycznego, którym zabrakło odrobiny szczęścia, aby zostali wpisani na listę laureatów. Doceniamy też wkład nauczycieli, którzy niejednokrotnie kosztem wolnego czasu, przygotowywali uczniów do udziału w konkursach. Podziękowania składamy Paniom: J. Zdańskiej, A, Zyskowskiej , A. Złotnik, K. Miłkowskiej, B. Grygo, B. Kulikowskiej i Panom : W. Smółko i S.Szpyrukowi.
Pragnę też dodać, że wszyscy laureaci zwolnieni są ze sprawdzianu „ szóstoklasisty”, co równoznaczne jest z uzyskaniem maksymalnego wyniku z testu kompetencji.
Galeria zdjęć

Wiesława Świsłocka

Autor: Admin :: 19:50 21.03.2014r.