Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II"W TĘ SAMĄ STRONĘ"

Od października 2012r. do końca lutego 2014r . w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach realizowano projekt ” W tę samą stronę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W skład przedsięwzięcia wchodziły :
a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, a wśród nich : „ Akademia z plusem”,„ Anglomaniacy”, „Ortografek” „Mistrzowie słówek ”, „Klub Małego Przyrodnika”, „ Z literaturą na Ty”, „Młodzi informatycy” i „Teatr Skrzydła” ,
b) zajęcia socjoterapeutyczne - przeznaczone dla uczniów mających trudności z funkcjonowaniem w grupie,
c) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki – dla uczniów klas IV i V,
d) zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
e) zajęcia przygotowujące do funkcjonowania w środowisku , których uczestnikami byli uczniowie
z orzeczoną niepełnosprawnością.
Spotkania edukacyjne odbywały się przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a także
w soboty. Dzięki unijnemu wsparciu z pomocy skorzystało 183 uczniów klas IV- VI. W trakcie projektu zrealizowano 1494 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podczas których uczniowie SP nr 1 podnosili swoje kompetencje językowe, matematyczno- przyrodnicze, informatyczne, społeczno-kulturalne oraz funkcjonowania w środowisku. Ponadto placówka wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne np. tablicę interaktywną, kamerę , komputerowe programy edukacyjne, mikroskopy , globusy , mapy, gry edukacyjne itp. Każdy uczestnik projektu otrzymał „pakiet uczniowski” w skład którego wchodziły min: segregatory, zeszyty i długopisy. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem , ale do najbardziej popularnych należały: zajęcia informatyczne, rozwijające zainteresowania językiem angielskim oraz teatralne. Grupa młodych aktorów przygotowała 4 duże spektakle: „Jasełka” , "Ona i On, czyli o Adamie i Ewie w różnych odsłonach" „Na kolanie Panie Janie” oraz „Dziura w płocie” . Powyższe przedstawienia mogli obejrzeć na „ żywo” wszyscy zainteresowani mieszkańcy Moniek i okolicy, a dwa z nich były transmitowane przez telewizję lokalną „Satos”
W ramach projektu odbyło się 6 bezpłatnych, jednodniowych wycieczek dydaktyczno- wychowawczych. Uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali do Centrum Nauki Kopernik i Białowieskiego Parku Narodowego, raz gościli w teatrze muzycznym Roma w Warszawie i raz w Filharmonii i Operze Podlaskiej. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia projektowe brał udział w co najmniej jednej z wcześniej wspomnianych wycieczek.
Dzięki wdrożeniu projektu uczniowie naszej szkoły podnieśli swoje kompetencje w zakresie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin. Cieszy fakt , że w bieżącym roku szkolnym aż 16 uczniów SP nr 1 uzyskało tytuł finalisty, a 12 z nich zostało laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych ( pięcioro z języka angielskiego, czworo z matematyki i po jednym z : języka polskiego, historii i przyrody). Pochlebne recenzje zebrali także młodzi aktorzy, którzy ze spektaklem „ Dziura w płocie” wystąpili w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku.
Galeria zdjęć
Asystent koordynatora projektu : Wiesława Świsłocka

Autor: Admin :: 12:39 01.04.2014r.