Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IISPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

01 kwietnia 2014r.około 350 tysięcy uczniów klas szóstych w całej Polsce przystąpiło do obowiązkowego sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. W SP nr 1 w Mońkach swój pierwszy egzamin zdawało 63 uczniów. Test rozpoczął się o godz. 9.00, ale już o 8.30 wszyscy wychowankowie, ubrani w galowe stroje, zgromadzili się na dolnym korytarzu i z niecierpliwością oczekiwali na wejście do swoich sal. Zachowywali się bardzo różnie. Jedni stali w skupieniu , drudzy próbowali żartować , a jeszcze inni wykazywali zdenerwowanie. Po zajęciu miejsc i otrzymaniu testów, emocje opadły. Uczniowie przystąpili do rozwiązywania poleceń , które sprawdzały stopień opanowania przez nich następujących umiejętności : czytania , pisania , rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
W tym roku uczniowie musieli między innymi : odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących fragmentu książki popularnonaukowej „ Zaklęty dżwięk” J.J.Herlingera, napisać opowiadanie, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu oraz rozwiązać 14 zadań matematycznych dotyczących: zakupów, jednostek masy , skali, drogi, prędkości i czasu. W opinii uczniów test nie był bardzo trudny, ale też nie należał do najłatwiejszych. Sądzę, że wszyscy nasi uczniowie są zadowoleni ze swoich dokonań, a my - nauczyciele, życzymy im samych „40” i z niecierpliwością czekamy na ostateczne wyniki.
Galeria zdjęć
W. Świsłocka

Autor: Admin :: 12:44 01.04.2014r.