Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIŚLUBOWANIE

26 X 2016r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły w obecności p. Dyrektor Alicji Halickiej - Pochodowicz, p. Wicedyrektor Wiesławy Świsłockiej oraz rodziców złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów SP Nr1. Po części oficjalnej, pierwszoklasiści zaprezentowali krótką część artystyczną. Następnie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz życzenia i maskotki - upominki od trzecioklasistów. Ostatnim punktem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i
słodki poczęstunek w klasie, który przygotowali rodzice.
Galeria

Autor: Admin :: 19:29 31.10.2016r.