Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSPOMAGANE METODĄ DOGOTERAPII

Od września w naszej szkole prowadzone są zajęcia języka angielskiego wspomagane metodą dogoterapii. Każde spotkanie odbywa się w obecności specjalnie przeszkolonego do pracy z dziećmi psa rasy bichon frise o imieniu Fruzia. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w grupie 10 uczniów. Podczas zajęć dzieci uczą się zasad bezpiecznego zachowania w obecności psa, ale przede wszystkim słownictwa i wierszyków w języku angielskim. Rozwijają także swoje zdolności plastyczne. Pies na zajęciach motywuje dzieci do pracy i powoduje, że zajęcia są bardziej atrakcyjne.
Uczniowie wiedzą, że w obecności czworonoga zachowujemy się cicho, poruszamy powoli, podchodzimy za pozwoleniem nauczyciela. Dogoterapia stanowi istotny czynnik stymulujący w procesie przyswajania języka, kontakt z psem jest czynnikiem służącym wyzwalaniu spontanicznej aktywności dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą
w zajęciach. Galeria
Prowadzące zajęcia: P. Joanna Wojtach- nauczyciel języka angielskiego, P. Urszula Woźniewska- logopeda/dogoterapeuta.

Autor: Admin :: 18:24 12.01.2017r.