Zmiany w planie zajęć teoretycznych w klasach I - III cyklu 6 - letniego

Klasa I a: poniedziałek-13.45 kształcenie sł., środa-13.45 kształcenie sł., 14.30 rytmika
Klasa I b: poniedziałek-15.15 kształcenie słuchu, piątek-14.30 rytmika, 15.15 kształcenie sł.
Klasa II a: poniedziałek-14.30 kształcenie sł., piątek-16.00 kształcenie sł., 16.45 rytmika
Klasa III a: środa-15.15 rytmika,16.00-16.30- kształcenie sł.,piątek - 17.30-18.30 kształcenie sł., 18.15-19.45 chór

Autor: A. Januszewska :: 15:00 20.09.2019r.