Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Uczniowie naszej szkoły brali udział w IX edycji konkursu ekologicznego : „ Różnorodność  biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce.” Konkurs ten adresowany był do uczniów klas VII  i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów. Tematyką konkursu były zagadnienia z dziedziny 
form ochrony przyrody , gospodarowania na obszarach objętych ochroną  oraz zagadnienia poświęcone turystyce na terenie  obszarów cennych przyrodniczo. Organizatorem konkursu był Białowieski Park Narodowy, zaś współorganizatorem  był Biebrzański  PN, Narwiański PN, Wigierski PN oraz szereg Parków Krajobrazowych. Konkurs przebiegał w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i finałowym. Dwa pierwsze etapy odbyły się w szkole, a do finału zakwalifikowała się Aleksandra Pruszyńska z klasy VIII b oraz  Szymon Kuc z klasy VII b.  Uczniowie zobowiązani byli również do wykonania 
 pracy autorskiej w postaci prezentacji multimedialnej na temat : „ Turystyka na obszarach chronionych- za i przeciw” lub „ Żubr- pomnik ochrony przyrody”.  Etap finałowy odbył się 29 XI 2018r w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego. Przystąpiło do niego 52 uczniów, którzy zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu uczniów uzyskało tytuł finalisty. Szymonowi Kuc zabrakło bardzo niewiele,  gdyż zajął miejsce jedenaste. Gratulacje należą się dwójce uczniów, gdyż włożyli mnóstwo pracy , aby zakwalifikować się tak daleko. 
Beata Kulikowska 

Zapraszamy do galerii -> Galeria