Program wychowawczo – profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  w Mońkach na lata 2017 -2022

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem -
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby wiec poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"

                                                                                            Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980).

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - pliki do pobrania:

1. spwp_początek - kliknij podglad ---->  i  pobierz na swój komputer do przeczytania

2. spwp_tabela_2019 - kliknij podglad ---->  i  pobierz na swój komputer do przeczytania