Szkolna Biblioteka

BAJKOWE ZAJĘCIA W BIBLIOTECE - kl 1c -  Bajki poznajemy i ilustrujemy

Dnia 27 listopada 2018 r. uczniowie klasy I c z wychowawcą Ewą Konopka ponownie  odwiedzili szkolną bibliotekę. Podczas zajęć „Bajki poznajemy i ilustrujemy” dzieci tworzyły ilustracje do wcześniej poznanych bajek.  Powstałe prace były ciekawe i bardzo kolorowe. Trafiły do bibliotecznej galerii prac plastycznych. Klasa I c obdarowała panią bibliotekarkę limerykiem, specjalnie dla niej napisanym. Pani Beacie Stoczko serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Zapraszamy do galerii -> Galeria

==============================================================================================

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Na przełomie  października i listopada uczniowie klasy Ia, Ib i  I c wraz z wychowawczyniami: Ewą Konopka, Agatą Zub i Bożeną Skutnik,  odwiedzili bibliotekę szkolną.  Dzieci wzięły udział w ciekawych zajęciach bibliotecznych, podczas których poznały zasady funkcjonowania biblioteki oraz zasady dbania  o wypożyczone książki. Po trafnym rozwiązaniu zagadek, otrzymały pamiątkowe zakładki. 

Na zakończenie spotkania nastąpiło przyjęcie uczniów do grona czytelników oraz pierwsze wypożyczenie książek. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pani Beata Stoczko, której serdecznie dziękujemy.  red. Ewa Konopko

Zapraszamy do galerii -> Galeria

===============================================================================================

POLSKA NIEPODLEGŁA W KSIĄŻKACH

W bibliotece można obejrzeć wystawę z książkami opowiadającymi o losach naszej Ojczyzny z czasów niepodległości.

Oto tytuły nowości o w/w tematyce:

1.Historia Polski dla dzieci
2.Sto lat niepodległości Polski w podlaskich gminach
3.100 na 100 antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości
4. Faustynka - opowieści patriotyczne
5. Ignaś - opowieści patriotyczne
6. Polska. Więcej niż niepodległość
7. Historia Polski dla najmłodszych
8. Wielka księga małego patrioty

Zapraszamy do galerii -> Galeria

===========================================================================================

PROJEKT :"Jaki to wiersz? Jaka to książka ?"  kl. 1a, 1b, 1c

Cel projektu:
- zapoznanie dzieci z literaturą J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Konopnickiej, W. Piaseckiej i innych,
- rozwijanie u uczniów zainteresowań czytelniczych.

Projekt składał się z kilku etapów.
I etap – Quiz czytelniczy sprawdzający znajomość wierszy znanych polskich poetów,
II etap – wykonanie ilustracji do wybranego wiersza,
III etap – prezentacja prac na gazetce klasowej,
IV etap – inscenizacja wybranych wierszy z wykorzystaniem masek 
i rekwizytów.

Zapraszamy do galerii -> Galeria

==========================================================================================

PROJEKT: "Poznajemy zagadki detektywa Pozytywki"  kl 2b
Cel projektu:
- zapoznanie dzieci z literaturą detektywistyczną znajdującą się 
w szkolnej bibliotece,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- kształtowanie pracy w grupie,
- uświadomienie uczniom, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, że nie należy kłamać lub zataić prawdę,
- omówienie najważniejszych cech i zachowań idealnego detektywa.
Projekt składał się kilku etapów:
I etap – zapoznanie uczniów z literaturą detektywistyczną znajdującą się w bibliotece szkolnej, wypożyczenie „Detektywa Pozytywki”
i przeczytanie jej w domu,
II etap – rozwiązywanie w grupach testu sprawdzający znajomość książki, następnie odgadywanie pozostałych bohaterów książki na podstawie ich opisów,
III etap – wykonanie ilustracji przedstawiającej detektywa Pozytywkę,
IV etap – opisanie detektywa Pozytywki.

Zapraszamy do galerii -> Galeria

===========================================================================================

PROJEKT: „Zwierzątko przyjacielem człowieka „– 2a
Cel projektu:
- uświadomienie uczniom roli przyjaźni, ze szczególnym uwzględnieniem przyjaźni człowieka z psem czy kotem,
- kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
- zapoznanie dzieci z literaturą poruszającą te tematy.

Projekt składał się z kilku etapów:
I etap – wypożyczenie i przeczytanie książek Holly Webb
II etap – zajęcia w klasie n.t „Mój przyjaciel pies”, praca w grupach: ustalenie  i zapisanie właściwej opieki nad zwierzętami,
IV etap – wykonanie w grupach książeczek „Poradnik właściciela psa”,
V etap – wykonanie pracy plastycznej , przedstawiającej bohaterów książek Holly  Webb i wyeksponowanie ich na gazetce klasowej,
VI etap – układanie wierszyków , rymowanek o zwierzątkach.

Zapraszamy do galerii -> Galeria

=============================================================================================

PROJEKT: „Dobro powraca”- na podstawie lektury Janiny Porazińskiej  „Szewczyk Dratewka” 3a

Projekt składał się z kilku etapów.

I etap – wypożyczenie i przeczytanie lektury Janiny Porazińskiej Szewczyk Dratewka,
II etap – wykonanie ilustracji, przedstawiających poszczególne wydarzenia baśni,
III etap – układanie i wklejanie tekstu pod ilustracjami, tworzenie własnej książeczki, wykonanie okładki książki,
IV etap – układanie krzyżówki związanej z lekturą,
V etap – konkurs klasowy na najładniejsze opowiadanie lektury.

Wszystkie dzieci były bardzo zainteresowane projektem i z radością oglądają dokonania swojej klasy.

Zapraszamy do galerii -> Galeria - klasa 3a

Zapraszamy do galerii -> Galeria - klasa 2c

===========================================================================================

PROJEKT : Legendarne początki państwa polskiego”  kl. IVa, IVb, IVc
 
Termin realizacji: październik – grudzień 2018r.
 
Cele ogólne:
• zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych;
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• kształcenie patriotyzmu, poczucia tożsamości narodowej;
Cele szczegółowe:
• poznanie legend związanych z historią państwa polskiego;
• wskazanie cech legendy; 
 
Etapy realizacji projektu:
1. Wypożyczenie z biblioteki szkolnej różnych zbiorów legend. 
2. Przeczytanie utworów: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda o Piaście Kołodzieju”.
3. Wskazanie elementów świata przedstawionego w poznanych tekstach – praca zbiorowa.
4. Układanie  przebiegu wydarzeń – praca w grupach.
5. Opowiadanie legendy  – metoda „łańcuszka” zdaniowego.
6. Wskazanie cech legendy – praca ze „Słownikiem języka polskiego” i „Słownikiem terminów literackich” – księgozbiór  podręczny w bibliotece. Sporządzenie notatki w formie graficznej – praca indywidualna.
7. Wykonanie ilustracji do wybranego utworu – praca w grupach.
8. Konkurs klasowy – „Znam  legendy o początkach państwa polskiego”.
                                                                                                Opiekun  projektu: Lidia Kraszewska

Zapraszamy do galerii -> Galeria

===========================================================================================
 
PROJEKT: „Ten obcy” kl. 6a
Na przełomie października i listopada uczniowie rozpoczęli realizację projektu „Ten obcy”.
 
Projekt miał na celu:
- rozwijanie u uczniów pasji czytania i korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,
- dostrzeżenie trudnej sytuacji dzieci z rozbitych rodzin,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 
Projekt składał się z kilku etapów.
 
I etap – w październiku uczniowie wypożyczyli lekturę pt.: „Ten obcy” i zapoznali się z jej treścią.
II etap – uczniowie pracowali indywidualnie nad tematem: Który z bohaterów książki mógłby być moim przyjacielem i dlaczego?. Następnie prezentowali swoje prace na forum klasy.
III etap – uczniowie pracowali w grupach, poruszając następujące tematy:
1. GRUPA – W jakiej rodzinie wychowywała się Pestka? 
( wykorzystując fragmenty z lektury przygotowały wypowiedź pisemną na temat stosunków Pani Ubyszowej z córką. )
2. GRUPA – W jakiej rodzinie wychowywał się Zenek Wójcik?
( zwracając uwagę na traktowanie syna przez ojca oraz oczekiwania chłopca związane z odnalezieniem wujka przygotowały wypowiedź pisemną)
3. GRUPA – Jak układały się relacje między Ulą Zalewską a jej ojcem?
  IV etap – uczniowie piszą krótki list do rodziców wyrażając w nim swoje uczucia do nich.
=============================================================================

PROJEKT: „Podróże nasze i Neli – małej reporterki” kl. 5 b

Projekt miał na celu: 
- zapoznanie z atrakcyjnymi i ciekawymi miejscami na świecie ( także w Polsce) na podst. książek z serii o Neli, własnych doświadczeń dzieci, 
- zachęcanie rówieśników do ich odwiedzenia w przyszłości,
- zachęcenie dzieci do czytania,

Projekt składał się z kilku etapów.
I etap – uczniowie wypożyczyli książki z serii o Neli – małej reporterce i zapoznali się z ich treścią podczas klasowego biwaku.
II etap – uczniowie pracowali w grupach, tworzyli „Przewodnik turystyczny” – umieszczając informacje o miejscach na świecie wartych zwiedzenia.
III etap – polegał na prezentacji „Przewodnika turystycznego” na forum klasy.
Realizacja projektu sprawiła uczniom wiele satysfakcji i zachęciła do podróżowania.

===============================================================================

PROJEKT: „Moja mała Ojczyzna” – poznajemy swój region  - kl. 7a, 7b, 7c.

W maju 2018r. uczniowie klas siódmych pod opieką pani Doroty Blaszko zrealizowała w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa projekt edukacyjny „Moja mała Ojczyzna”.
Projekt miał na celu przede wszystkim zapoznanie z atrakcyjnymi
i ciekawymi miejscami w Mońkach lub naszym regionie, zachęcanie do odwiedzenia tych miejsc w przyszłości. Podczas realizacji tego projektu uczniowie  korzystali ze zbiorów książkowych oraz centrum multimedialnego biblioteki szkolnej. Pracując na d projektem kształtowali umiejętność aktywnej pracy zespołowej.

Projekt składał się z kilku etapów:
I etap – Ustalenie z uczniami w klasie tematy prac:
- Najciekawsze miasta Podlasia,
- Flora i fauna Podlasia,
- Mońki – moja mała Ojczyzna,
- Rowerem przez gminę Mońki,
- Biebrzański Park Narodowy,
- Białystok stolica Podlasia.
II etap – opracowanie przez uczniów opisów miejsc w oparciu o własne notatki, wspomnienia, wyjazdy oraz zbiory biblioteki szkolnej i jej zasoby internetowe,
III etap – wykonanie w grupach plakatów na wybrany przez grupę temat w bibliotece szkolnej ( 25 i 30 maja 2018r.),
IV etap – prezentacja  przygotowanych plakatów i umieszczenie ich na gazetce na korytarzu szkolnym.

Uczniowie pracowali indywidualnie i zespołowo. Wymieniali się spostrzeżeniami, pomagali sobie nawzajem. 
Pogłębili swoją wiedzę na temat naszej małej Ojczyzny. Po raz kolejny uświadomili sobie, że biblioteka szkolna to przyjazne miejsce. 
Można tu pogłębić nie tylko wiedzę szkolną, ale też odkryć wiele ciekawych informacji na temat otaczającej nas rzeczywistości.

========================================================================================