KOŁA ZAINTERESOWAŃ W NASZEJ SZKOLE - rok szkolny 2019/20

JĘZYK ANGIELSKI

Koło Języka Angielskiego - środa ,8 godzina lekcyjna (14.35-15.20). Prowadzący - Patrycja Rudnicka

 

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

- Koło rozwijające uzdolnienia, matematyczno-przyrodnicze  (kl IIIb) - poniedziałek , godzina 8.00.  Prowadząca - Agnieszka Sierba

- Kółko taneczne kl IIIb i Ia - wtorek , godzina 8.00 (sala lustrzana). Prowadząca - Agnieszka Sierba . 

- Kółko artystyczne kl. IIa - wtorek , godzina 8.00 (sala lustrzana). Prowadząca - Katarzyna Boufał

- Kółko plastycne kl IIc - środa, godzina 8.00 (sala lustrzana). Prowadząca -Katarzyna Boufał

- Kółko matematyczne (kl IIB) - piątek , godzina 8.00. Prowadząca - Bożena Skutnik .

- Koło EKO dla kl I-III) - piątek , godzina 8.00.  Prowadzący - uczennice kl VI

 

Klasy IV-VIII

- Koło chemiczne - poniedziałek g.14:35. Prowadząca  - Krystyna Sauć

- Koło matematyczne kl VIII - środa godz. 8:00. Prowadząca  - P. Wicedyrektor Wiesława Świsłocka

- Koło matematyczne kl. V - piątek godz. 8:00 . Prowadząca - P. Wicedyrektor Wiesława Świsłocka

- Koło polonistyczne - piątek g.14:35. Prowadząca  - Kinga Mikowska

- Zespół dydaktyczno-wyrównawczy kl V - wtorek g.*.00-8.35. Prowadząca  - Danuta Matel

- Koło matematyczne klasy VI - wtorek g.13:45 14.30. Prowadząca  - Danuta Matel