Proszę dzwonić przez sekretariat - (085)716-27-95 i prosić :"pokój nauczycielski"