RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr1 w Mońkach

Przewodnicząca - Elżbieta Falkowska

Zastępca przewodniczącej - Katarzyna Szorc

Członkowie:

Małgorzata Kuc

Lech Abramowicz

Mirosław Chojnowski


Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą:

50 zł od rodziny
3 zł miesięcznie od ucznia (tzw.środki czystości)

Wpłat można dokonywać w kasie szkoły lub przelewem   na konto

96 8085 0005 0000 0664 2000 0010