SAMORZĄD UCZNIOWSKI - Opiekun Anna Zyskowska

29 października 2018 po głosowaniu został wybrany Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wybrano:

Adrianna Czerech i Mirella Milewska - 114 głosców

Natalia falkowska i Julia Sut - 55 głosów

Jakub Tekień i Bartłomiej Bielski - 51 głosów