WIZJA SZKOŁY
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Tworzą ją uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i rodzice. 
 
Uczeń naszej Szkoły stara się być: kulturalny, odpowiedzialny, aktywny, twórczy, wrażliwy, koleżeński i otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Ma poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem i Ojczyzną.

 
    Kadra naszej Szkoły jest doskonale wykształcona, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i sprawia, że z każdym rokiem szkoła uatrakcyjnia 
swoją ofertę edukacyjną. Dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Rozwija zainteresowania uczniów zdolnych oraz wspiera uczniów słabiej 
sobie radzących. Prowadzi szeroką gamę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 
    Uczniowie naszej Szkoły rozpoczynają naukę języka angielskiego i informatyki już od klasy pierwszej.
 
    Szkoła dysponuje nowoczesną halą sportową, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu, biblioteką szkolną wraz z centrum 
informacyjnym, jasnymi przestronnymi salami - co stwarza doskonałe warunki pracy ucznia.
 
    Szkolna kuchnia przygotowuje smaczne i tanie obiady, a świetlica szkolna otacza opieką uczniów przed zajęciami edukacyjnymi, w trakcie i po ich 
zakończeniu.
 
    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach to szkoła, o której pozytywnie mówi się w środowisku.