Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Po oficjalnych przemówieniach: Pani Dyrektor Alicji Halickiej – Pochodowicz, Inspektora Oświaty Pana Mieczysława Klimowicza i Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Polińskiej nastąpiło podsumowanie rocznej pracy uczniów. Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do klasy wyższej. Wielu z nich otrzymało nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce, udział w konkursach i kołach zainteresowań, działalność w samorządzie uczniowskim. Nagrody ufundowała Rada Rodziców i SP Nr 1. Ważnym momentem było też ślubowanie uczniów klas VI i ceremonia przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Potem wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie otrzymali świadectwa i przypomnieli zasady bezpiecznego wypoczynku letniego.

Serdecznie dziękuję nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2011/2012 dostarczali materiały do zamieszczenia na stronie naszej szkoły, a szczególnie Beacie Stoczko i Zbyszkowi Tekień za oprawę fotograficzną imprez i uroczystości szkolnych.

Wszystkim uczniom życzymy udanych i słonecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia 3 września.

Autor: Admin :: 20:05 12.07.2012r.