Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIPROJEKT ZREALIZOWANY


Dnia 30 czerwca zakończyła się realizacja projektu
„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 19 września 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach
w ramach projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” prowadzone były następujące rodzaje zajęć:

1.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji- odbyło się 320 godzin zajęć.
2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- odbyło się 320 godzin zajęć.
3.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- odbyło się 320 godzin zajęć.
4.Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- 64 godzin zajęć.
5.Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych (dzieci z klas integracyjnych) -- odbyło się 128 godzin zajęć.
6.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunkach matematyczno- przyrodniczych klas II i III- odbyło się 256 godzin zajęć.

Autor: Admin :: 21:19 30.06.2013r.