Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIUROCZYSTOŚĆ DZIĘKCZYNIENIA ZA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II


27 kwietnia 2014, w dniu kanonizacji Jana Pawła II o godz. 17.00 odbył się uroczysty koncert wyrażający radość i dziękczynienie mieszkańców naszego miasta za ten dar. Organizatorem imprezy była szkoła nosząca zaszczytne imię nowego Świętego – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach przy ul. Planetarnej 13.
Uroczystość, którą uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod obeliskiem poświęconym Patronowi Szkoły. W części oficjalnej w obecności pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej Nr 1 głos zabrała Pani Alicja - Halicka Pochodowicz - Dyrektor Zespołu Szkół, ks. Rafał Więcko z Parafii M.B. Częstochowskiej, Pan Mirosław Paniczko - przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Muzycznej oraz Pan Marian Jabłoński - sekretarz Gminy.
Pierwszą część koncertu według scenariusza Pani Beaty Grygo i s. Beniaminy prowadziła działająca przy szkole i śpiewająca w kościele M.B. Częstochowskiej - Schola GLORIA. Obok utworów związanych z życiem św. Jana Pawła II i jego posługą znalazły się pieśni skłaniające do refleksji, ale przede wszystkim wyrażające radość i zachwyt świętością i niebem. Nad wszystkimi górował uśmiechnięty Św. Jan Paweł II, który z okna Domu Ojca błogosławił przybyłym na koncert i wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Publiczność żywo włączała się w śpiew, co umożliwiły specjalnie w tym celu przygotowane śpiewniki.
W drugiej części koncertu zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia, grający na pianinie, gitarze i skrzypcach. Najmłodsi muzycy wystąpili z wiązanką melodii autorstwa Suzuki w zespole instrumentalnym, grając na skrzypcach i dzwonkach przy akompaniamencie pianina. Ich występy przygotowali nauczyciele Szkoły Muzycznej.
Całość prowadzili nauczyciele SP 1 - Pani Beata Grygo i Pan Tomasz Zdański.
Koncert odbył się w wyjątkowej atmosferze, którą tworzyły też budzące podziw dekoracje zaprojektowane przez Panią Ewę Konopka i Panią Agatę Zub, wykonane przy współudziale innych nauczycieli. Wyjątkową scenerię można też było podziwiać na korytarzach wiodących do Izby Pamięci Patrona Szkoły, którą mogli zwiedzić przybywający na koncert. W otwartej z tej wyjątkowej okazji Szkolnej Kawiarence, goście mogli poczęstować się papieskimi kremówkami ufundowanymi przez Urząd Miejski w Mońkach. Przy kawie i herbacie dzielono się wrażeniami z koncertu. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania paniom zaangażowanym w obsługę kawiarenki.
Przy stoisku obsługiwanym przez młodzież z Wolontariatu Światowych Dni Młodzieży można było nabyć pamiątki kanonizacyjne, wspierając jednocześnie akcję Bilet Dla Brata, umożliwiającą młodzieży ze Wschodu przyjazd na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Krakowa.
Wychodzący z koncertu wynosili ze sobą nie tylko niezapomniane wrażenia, ale także słowa św. Jana Pawła II skierowane do rządzących, rodziców, młodzieży i dzieci, a zapisanych na oryginalnie zaprojektowanych, również przez panią Ewę i Agatę, pamiątkach w kształcie okna.
Św. Janie Pawle II, błogosław naszemu miastu z Domu Ojca. Galeria 1
Galeria 2
Występ Scholi GLORIA w zakładce FILMIKI.
B. G.


Autor: Admin :: 16:42 29.04.2014r.