Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I

W dniu 29 października 2014 r. odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w obecności p. Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego, p. Dyrektor Alicji Halickiej-Pochodowicz, p. Wicedyrektor Wiesławy Świsłockiej, rodziców i wychowawców: Martyny Kochańskiej, Alicji Misiejko i Agnieszki Sierba, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie zostali pasowani symbolicznym ołówkiem i zostawili ślad swojego palca w kronice szkoły. Otrzymali też pamiątkowe dyplomy oraz pomysłowe niespodzianki od klas trzecich, ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie dzieci zaprezentowały krótką część artystyczną, która została nagrodzona gromkimi brawami. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia i zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek w klasach.
Galeria

Autor: Admin :: 18:49 05.11.2014r.