Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła IIMATEMATYCZNY CZAR PAR

Już po raz osiemnasty w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach spotkali się młodzi matematycy powiatu monieckiego. Tym razem do walki o puchary Burmistrza Moniek i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne nagrody rzeczowe stanęło 34uczniów z następujących szkół : Szkoła Podstawowa w Dolistowie, Szkoła Podstawowa w Jasionówce, Szkoła Podstawowa w Krypnie, Szkoła Podstawowa w Kuleszach, Szkoła Podstawowa w Knyszynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach i Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Inspektor Oświaty– Pan Mieczysław Klimowicz .
Poziom tegorocznych zawodów był bardzo wysoki i wyrównany. Po regulaminowych dziesięciu konkurencjach 2 pary uzyskały po 24 punkty, jedna para 23pkt. oraz jedna 22 pkt., wobec tego Komisja postanowiła przyznać:
I miejsce ex aequo; Emilii Świerzbińskiej i Julii Szeszko – SP nr 1 w Mońkach, oraz Antoninie Szwarc i Kindze Moniuszko także SP nr 1 w Mońkach.
II miejsce Karolinie Hryń i Tobiaszowi Wiśniowieckiemu –SP Jasionówka
III miejsce – Michałowi Kościukowi i Pawłowi Rutkowskiemu - SP nr 1 w Mońkach
Wśród szkół I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Jasionówce
III miejsce –Szkoła Podstawowa w Krypnie.
Pragnę nadmienić , że wszystkie pozostałe pary zmieściły się w przedziale 19-21pkt.i aż 5 z nich zgromadziło 21pkt.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy ogromnej wiedzy matematycznej i wytrwałości w dążeniu do celu oraz dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Jednocześnie gorące podziękowania ślemy na ręce
- Burmistrza Moniek Pana Zbigniewa Karwowskiego,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach Pana Edwarda Klepackiego ,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach Pani Alicji Halickiej - Pochodowicz,
- Rady Rodziców SP nr 1 w Mońkach,
Panu Marianowi Jabłońskiemu - Sekretarzowi Gminy Mońki oraz Inspektorowi Oświaty w Mońkach-Panu Mieczysławowi Klimowiczowi , serdecznie dziękujemy za życzliwość i wsparcie naszej inicjatywy.
Nauczyciele matematyki SP nr 1 w Mońkach
Galeria

Autor: Admin :: 21:33 08.06.2016r.