Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II90 Rocznica Urodzin Patrona Szkoły

17 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mońkach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej 90 rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach, którą odprawił proboszcz parafii ks. dziekan Tadeusz Horosz.

Po mszy nastąpił przemarsz uczniów i nauczycieli na ulicę Planetarną, gdzie przed budynkiem szkoły odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę.
Gośćmi uroczystości byli m.in.: burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, ks. dziekan Tadeusz Horosz, Mieczysław Baszko – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Irena Berner – radna Sejmiku Województwa Podlaskiego, sponsorzy i wykonawcy tablicy pamiątkowej, dyrektorzy jednostek samorządowych oraz rodzice uczniów.

Następnie otwarto salę - miejsce zabaw, przygotowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” oraz Izbę Pamięci poświęconą Patronowi Szkoły Janowi Pawłowi II. Na ręce Pani Dyrektor spłynęły od zaproszonych gości gratulacje i wiele serdecznych życzeń oraz upominków dla szkoły.
Po krótkich przemówieniach Dyrektor szkoły Alicja Halicka-Pochodowicz wręczyła pamiątkowe podziękowania Przyjaciołom Szkoły. Otrzymały je osoby zaangażowane w wykonanie obelisku i tablicy oraz Izby Pamięci a także zaproszeni goście. Sponsorami i wykonawcami obelisku oraz tablicy byli: Henryk Tekień, Romuald Kapica, Leszek Rudziński, Ewa i Leszek Kuprel, Jarosław Pieńczykowski oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.

Izbę Pamięci zaprojektowały i urządziły panie Ewa Konopka i Agata Zub - nauczycielki kształcenia zintegrowanego tej szkoły.

Na zakończenie uczniowie kl. V zaprezentowali program okolicznościowy, który przygotowali pod kierunkiem s. Lucyny Lubińskiej. Ich występ został przyjęty z wielkim entuzjazmem i nagrodzony gorącymi brawami.

Po części oficjalnej panie kucharki zaserwowały wszystkim pyszną grochówkę. Po niej rozpoczął się festyn, w którym uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności - zarówno sportowe jak i artystyczne.

Uroczystość ta była podniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego ważnego dnia w historii szkoły.

- Biografia św. Jana Pawła II


- Relacja z nadania Szkole imienia - 16.10.2010r.


- Święto Patrona Szkoły 17.06.2010r.


- Odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej, a także Izby Pamięci


- Izba Pamięci w naszej szkole