Historia szkoły

Szkoła  Muzyczna  I   stopnia  w   Mońkach   rozpoczęła  swoją  działalność 1 września 2011 roku. Uczniowie uczęszczali do klas: skrzypiec, altówki, fortepianu i gitary. W szkole powstały: klasy I (6 klas), klasa II oraz klasa III.W roku szkolnym 2012/13 powstała klasa klarnetu. Obecnie do szkoły uczęszcza 86 uczniów, kształcących się w cyklu dziecięcym i młodzieżowym.