Rada Rodziców

Monika Konaszewska - przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Namojlik - zastępca

Katarzyna Mocarska - członek

Katarzyna Kruk - członek

Adam Skibicki - członek

Opłaty na Radę Rodziców i fundusz muzyczny

w roku szkolnym 2023/2024Rada Rodziców - 50 zł, fundusz muzyczny 80 zł