Rada Rodziców

MIROSŁAW PANICZKO – przewodniczący Rady Rodziców

PAWEŁ ZASŁONA - zastępca przewodniczącego

AGNIESZKA ŁABANOWSKA - sekretarz

AGNIESZKA CHODAK - - członek

AGNIESZKA GODLEWSKA - członek

DARIUSZ ŁOSIEWICZ - członek