Rozkład zajęć teoretycznych

w roku szkolnym 2023/2024

I a

wtorek
1540 - 1625 – podstawy rytmiki (sala 29 korekcyjna)
1630 - 1715 – kształcenie słuchu (sala 112)
czwartek
1400 – 1445 – podstawy rytmiki (sala 112)

I B

wtorek
1600 – 1645 – kształcenie słuchu (sala 302)
piątek
1810 – 1855 – kształcenie słuchu (sala 302)

II a

wtorek
1720 – 1805 – kształcenie słuchu (sala 112)

czwartek
1450 – 1535 – kształcenie słuchu (sala 112)
1540 – 1625 – rytmika (sala 29 korekcyjna)

IIb

wtorek
1410 – 1455 – kształcenie słuchu (sala 112)
1455 – 1540 – rytmika (sala korekcyjna)
czwartek
1630 – 1715 – kształcenie słuchu (sala 112)

II C

wtorek
1720 – 1805 – kształcenie słuchu (sala 302)
1810 – 1855 – wiedza o muzyce (sala 112)
piątek
1615 – 1700 – kształcenie słuchu (sala 302)

III a

poniedziałek
1540 – 1625 – rytmika (sala 29 korekcyjna)
1630 – 1715 – kształcenie słuchu (sala 209)
czwartek
1720 – 1805 – kształcenie słuchu (sala 112)

IV a


poniedziałek
1720 – 1805 – kształcenie słuchu (sala 302)
1810 – 1855 – audycje muzyczne (sala 209)
czwartek
1540 – 1625 – kształcenie słuchu (sala 302)

IV B


poniedziałek
1900 – 1945 – kształcenie słuchu (sala 302)
wtorek
1900 – 1945 – audycje muzyczne (sala 112)
czwartek
1810 – 1855 – kształcenie słuchu (sala 302)

V a

poniedziałek
1450 – 1535 – audycje muzyczne (sala 209)
1540 – 1625 – kształcenie słuchu (sala 302)
piątek
1450 – 1535 – kształcenie słuchu (sala 101)

VI a

poniedziałek
1630 – 1715 – kształcenie słuchu (sala 302)
1720 – 1805 – audycje muzyczne (sala 209)
piątek
1720 – 1805 – kształcenie słuchu (sala 302)