Samorząd Uczniowski

W dniu 16 listopada 2016 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli reprezentanci wszystkich klas (30 uczniów, 3 było nieobecnych). Wytypowano 14 kandydatów, z których najwięcej głosów otrzymali: Kamila Polińska (kl. VI a), Natalia Falkowska (kl. IV a) oraz Laura Skwarko (kl. VI a). Uczennice wybrały spośród siebie przewodniczącą, którą została Kamila Polińska, Natalia Falkowska objęła funkcję zastępcy, a Laurze Skwarko przypadła rola sekretarza. Opiekunem Samorządu pozostaje nadal wicedyrektor szkoły Agnieszka Januszewska.