Wykaz podręczników i ćwiczeń obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024

cykl 6- letni

klasa I

T. Stachak, L. Florek-Stokłosa, I. Tomera-Chmiel "Nasza muzyka" cz. I

klasa II

T. Stachak, L. Florek-Stokłosa, I. Tomera-Chmiel "Nasza muzyka" cz. II

klasa III

T. Stachak, L. Florek-Stokłosa, I. Tomera-Chmiel "Nasza muzyka" cz. III

klasa IV

1) M. Wacholc „Solfeż elementarny” cz.I-IV (wybór)
2) M. Chowaniec „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych" (wybrane części)
3) M. Ćwiklińska, M. Rogozińska „Dyktanda elementarne” cz. I-IV (wybór)
4) A. Kreiner-Bogdańska „W krainie muzyki”-podręcznik do audycji muzycznych (na trzy lata)

klasa V

1) M. Wacholc „Solfeż elementarny” cz.I-V (wybór)
2) M. Chowaniec „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych" (wybrane części)
3) M. Ćwiklińska, M. Rogozińska „Dyktanda elementarne” cz. I-V (wybór)
4) A. Kreiner-Bogdańska „W krainie muzyki”-podręcznik do audycji muzycznych

klasa VI

1) M. Wacholc „Solfeż elementarny” cz.I-VI (wybór)
2) M. Chowaniec „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych" (wybrane części)
3) M. Ćwiklińska, M. Rogozińska „Dyktanda elementarne” cz. I-VI (wybór)
4) A. Kreiner-Bogdańska „W krainie muzyki”-podręcznik do audycji muzycznych

cykl 4 – letni

klasa I

1) M. Wacholc „Solfeż elementarny” cz. I, II
2) M. Ćwiklińska, M. Rogozińska „Dyktanda elementarne” cz. I, II

klasa II

1) M. Wacholc „Solfeż elementarny” cz. I-III
2) M. Ćwiklińska, M. Rogozińska „Dyktanda elementarne” cz. I-III (wybór)
3) A. Kreiner-Bogdańska „W krainie muzyki”-podręcznik do audycji muzycznych (na trzy lata)

klasa III

klasa IV

1) M. Wacholc „Solfeż elementarny” cz. I-VI (wybór)
2) M. Ćwiklińska, M. Rogozińska „Dyktanda elementarne” cz. I-VI (wybór)
3) A. Kreiner-Bogdańska „W krainie muzyki”-podręcznik do audycji muzycznych