Wykaz podręczników i ćwiczeń obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

cykl 6- letni

klasa I

1) Wacholc M. - Solfeż elementarny cz. I
2) Chowaniec M. – „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” – klasa I
3) Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” cz. I

klasa II

1) Wacholc M. - Solfeż elementarny cz. II
2) Chowaniec M. – „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” – klasa II
3) Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” cz. II

klasa III

1) Wacholc M. - Solfeż elementarny cz. III
2) Chowaniec M. – „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” – klasa III
3) Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” cz. III

klasa IV

1) Wacholc M. - Solfeż elementarny cz. IV
2) Chowaniec M. – „Zeszyt
3) ćwiczeń dla szkół muzycznych” – klasa IV
4) Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” cz. III, IV
5) Kreiner – Bogdańska A. – „W krainie muzyki” – podręcznik do audycji muzycznych (podręcznik na trzy lata)

klasa V

1) Wacholc M. - Solfeż elementarny (cz. IV – V), 2) Chowaniec M. – „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” – klasa V 3) Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” (cz. IV – V) Kreiner – Bogdańska A. – „W krainie muzyki” – podręcznik do audycji muzycznych

klasa VI

1) Wacholc M. - Solfeż elementarny (cz. IV – VI)
2) Chowaniec M. – „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych” – klasa VI
3) Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” (cz. IV – VI)
Kreiner – Bogdańska A. – „W krainie muzyki” – podręcznik do audycji muzycznych

cykl 4 – letni

klasa I

M. Wacholc – „Solfeż elementarny” cz. I

Ćwiklińska M., Rogozińska M. – „Dyktanda elementarne” cz. I

klasa II

Wacholc M. – „Solfeż elementarny” cz. II

Kreiner – Bogdańska A. – „W krainie muzyki” - podręcznik do audycji muzycznych

Kreiner – Bogdańska A. – „W krainie muzyki” – notatnik muzyczny

„O muzyce i utworach muzycznych” (z. I)