OBIADY - ROK SZKOLNY 2020/21

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:

UWAGA! nowy numer konta:   62 8085 0005 0007 2980 2000 0080

po wcześniejszym uzgodnieniu odliczeń w sekretariacie.

Wpłat proszę dokonywać do dnia 15 danego miesiąca. Odliczenie za obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie przez przynajmniej 3 dni.

Fakt nieobecności dziecka należy zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numer 85 7162795 do godziny 9.00. Tylko zgłoszona nieobecność będzie podstawą do odliczenia i zmniejszenia opłaty. Wartość kwoty do zapłaty z odliczeniem przygotowuje intendentka.

Rodzice proszeni są o niezaokrąglanie kwoty do liczb całkowitych.

Uczniowie klas I-III spożywają obiady po wniesieniu opłaty za dany miesiąc. Uczniom klas IV-VIII obiady są wydawane na podstawie karteczek otrzymanych po wniesieniu opłaty za dany miesiąc i zgłoszeniu się po ich odbiór do sekretariatu. Dziecko/uczeń idąc na obiad ma obowiązek posiadać przy sobie karteczkę na dany dzień. Tylko na tej podstawie uczeń otrzyma porcję obiadową.

Cena obiadów dla uczniów wynosi:

- klasy I-III - 3,50 zł

- klasy IV-VIII - 4 zł

OPŁATA ZA OBIADY W MARCU 2020r.  WYNOSI ODPOWIEDNIO:

77,00 zł dla klas I-III

- 88,00 zł dla klas IV-VIII

UWAGA:   Rodzice uczniów korzystających ze stołówki szkolnej proszeni są o uregulowanie opłaty za obiady za m-c marzec.  Płacimy kwotę za cały miesiąc (kl. I-III - 77 zł ,a kl. IV-VIII-88 zł),natomiast opłata za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona o ilość dni ,w których dzieci nie uczęszczały do szkoły z powodu epidemii koronowirusa ( 14dni )