Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych udostępniamy 2 dokumenty w formacie pdf zawierające wszelkie wymagane inormacje. 

Informacje ogólne, klauzula dla uczniów i rodziców, klauzula dla przyszłych uczniów (nabór uczniów) oraz informacja dotycząca monitoringu w pliku -> rodo.pdf

Informacje zawiązane ze stypendiami szkolnymi w pliku -> rodo_stypendia_szkolne.pdf