20 III 2019 r. Drużyna dziewcząt w składzie:
Inga Hinz-kl. VII a,
Weronika Sut-kl. VII a,
Julia  Sut-kl. VII b
wzięły udział w eliminacjach Powiatu Monieckiego do XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego PTTK, zdobyając II miejsce. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.
 
 Drużyny rywalizowały ze sobą w 5 konkurencjach, na które składały się:
I. Część teoretyczna - test wiedzy ogólnej obejmujący zagadnienia:
• Krajoznawcze – walory przyrodnicze i kulturowe województwa podlaskiego.
• Turystyczne – główne zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK.
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - zasady dotyczące poruszania się w ruchu ulicznym pieszych i rowerzystów.
• Pierwsza pomoc – bezpieczeństwo i ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
II. Część praktyczna:
1.  Turystyczne ABC – 2 konkurencje:
a. rozpoznawanie obiektów turystycznych województwa podlaskiego,
b. pakowanie plecaka turystycznego.
2. Turystyczny rower-  kolarski tor przeszkód.
3.  Samarytanka- praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 
http://zsmonki.pl/turniej-turystyczno--krajoznawczy-pttk -tu możesz obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia.