Szanowni Państwo!
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  z późniejszymi zmianami  (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r. w SP nr 1 w Mońkach.

Od 25 maja 2020  roku prowadzone będą :
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I-III,
- zajęcia rewalidacyjne
- konsultacje.

Szczegóły dotyczące podejmowanych działań oraz zasady bezpiecznego przebywania uczniów w szkole  znajdą  Państwo w  załączonych plikach .
Dyrekcja szkoły

Pliki do pobrania:

  1. klauzula_informacyjna
  2. procedura_sp1
  3. zal_1_deklaracja_sp1_klasy_I-III
  4. zal_2_deklaracjasp1_konsultacje
  5. zal_3_deklaracjasp1_rewalidacja