ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - BIOGRAFIA

18 maja 1920 r. - Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach.Tam spędził pierwsze szczęśliwe lata dzieciństwa, przerwane śmiercią matki – Emilii z Rodziny Kaczorowskich. Odtąd wychowaniem Karola (zwanego Lolkim) zajął się ojciec – emerytowany oficer – Karol Wojtyła.

W szkole Lolek był najlepszym uczniem, sportowcem i amatorskim aktorem. 

W 1938 r. - zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po wybuchu wojny (1 września 1939 r.) Karol przerywa studia i od 1940-1941 pracuje fizycznie w kamieniołomach w Krakowie. W tym też czasie jest aktorem tajnego Teatru Rapsodycznego. 

W 1942 r. - Karol Wojtyła wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie i jako seminarzysta uczestniczy w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskigo.

1 listopada 1946 r. - Wojtyła przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Adama Sapiechy. 

1946-1948 – w tych latach studiuje teologię w Rzymie. 

1948 – po powrocie do Polski pracuje jako wikariusz w parafii Niegowici i w Krakowie. Potem, również w Krakowie, pracuje jako prefekt i duszpasterz akademicki. Pogłębia swe studia na Wydziale Teologicznym, pisząc doktorat z teologii moralnej. 

1953 r. - robi habilitację z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

1954 r. - po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego na UJ rozpoczął wykłady z etyki filozoficznej na KUL-u. W tym czasie dużo publikował. Opublikował m.in. „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn” , „Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”.

1958 r. - Karol Wojtyła zostaje biskupem pomocniczym w Krakowie 

Od 1964 r. zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim. 

W 1967 r. Otrzymał nominację kardynalską. 

16 pażdziernika 1978 r. Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża i przyjmuję imię Jana Pawła II. 

Pół roku później (2-10 czerwca 1979 r.) jako papież przybywa po raz pierwszy do Polski. 

W sumie Jan Paweł II odwiedził Ojczyznę 8 razy w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 

Pontyfikat Jana Pawła II od samego początku naznaczony jest bardzo licznymi pielgrzymkami zagranicznymi. Papież Polak dotarł, z orędziem Bożym, niemal do każdego zakątka ziemi. 

13 maja 1981 r. Ali Agca turecki zamachowiec strzela do Ojca św. na Placu św. Piotra. Papież niemal cudem uniknął śmierci, co póżniej skomentował: „Czyjaś ręka strzelała, ale inna Ręka prowadziła kulę”. Swoje ocalenie Ojciec św. zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. 

W 1983r. Papież odwiedził swego zamachowca w więzieniu, dając dar przebaczenia. 

Oprócz licznych pielgrzymek Jan Paweł II pisze dużo dokumentów kościelnych, takich jak: Encykliki, Adhortacje, Listy apostolskie. Podejmuje także wiele inicjatyw np. w 1986 r. - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu, w którym uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich religii świata. Papież próbował także w ten sposób zbliżyć do siebie chrześcijan różnych wyznań.

Szczególnie ciekawym rysem Jego Pontyfikatu są Światowe Dni Młodzieży. Młodzi ludzie zajmowali w sercu Papieża miejsce wyjątkowe. Z nimi czuł się dobrze, pociągał ich swoją prostotą, stawiając jednocześnie „twarde” wymagania ewangeliczne.

Swoje miejsce w nauczaniu Papieża miały wszystkie grupy ludzi i wszystkie problemy pojawiające się na świecie.Wystarczy tu wspomnieć o Liście papieża do dzieci, do ludzi w podeszłym wieku, do kobiet.

Zawsze bardzo żywo reagował na niesprawiedliwość społeczną, wojny, cierpienie ludzkie, itp.

Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Papież dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga o wybaczenie jego win. Odbył też podróż do Ziemi Świętej odwiedzając najważniejsze dla wiary chrześcijańskiej miejsca, związane z Narodzeniem, Życiem, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Kolejne lata przynoszą ważne wizyty Głowy Kościoła w Grecji, Syrii, na Ukrainie, w Polsce, spotkanie z młodzieżą w Gwatemali i Meksyku. 

2 kwietnia 2005 r. - Ojciec św. Jan Paweł II umiera na Watykanie, podczas gdy na Placu św. Piotra modliły się tysiące wiernych. W tym samym czasie miliony ludzi na świecie złączeni modlitwą towarzyszyły Papieżowi w ostatniej drodze do Pana. Dni pogrzebu Papieża najlepiej pokazały, kim był dla świata Jan Paweł II. Piotr Kraśko skomentował to, że być może był to jedyny moment w historii, gdy niemal cały świat pokłonił się przed Polakiem.