KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

 • 1920.05.18 - Urodził się Karol Wojtyła jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w domu przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach
 • 1920.06.20 - Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – imiona: Karol Józef
 • 1926-1930 -  Nauka w szkole powszechnej
 • 1929.04.13 - Śmierć matki Karola - Emilii
 • 1929.05.25 - I Komunia św. Karola
 • 1930-1938  - Nauka w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
 • 1932.12.04 - Śmierć brata Edmunda
 • 1938.05.03 - Przyjęcie sakramentu Bierzmowania
 • 1938.05.14 - Wręczenie świadectw dojrzałości w wadowickim gimnazjum
 • 1938-1939 - Studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 1940-1941 - Praca w krakowskich zakładach chemicznych „Solvay”
 • 1941.02.18 - Śmierć ojca Karola
 • 1942-1946  - Wstąpienie do istniejącego w konspiracji Seminarium Duchownym w Krakowie i studia teologiczne
 • 1946.11.01 - Święcenia kapłańskie w kaplicy arcybiskupiej
 • 1946-1948  - Studia na „Angelicum” w Rzymie (tytuł doktorski uzyskał na UJ w Krakowie)
 • 1948-1949 - Wikary w parafii Niegowić p.w. Wniebowzięcia NMP
 • 1949-1951  - Wikary w parafii św. Floriana w Krakowie
 • 1951-1954 - Duszpasterz akademicki przy parafii św. Floriana
 • od 1954  - Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1958.09.28 - Sakra biskupia w Katedrze Wawelskiej
 • 1962-1965 - Udział w pracach Soboru Watykańskiego II
 • 1963.12.30  - Nominacja na Arcybiskupa Krakowskiego
 • 1964.03.08 -Uroczysty ingres do Katedry Wawelskiej
 • 1967.05.29 - Mianowany kardynałem
 • 1967.06.28 - Zostaje członkiem Kolegium Kardynalskiego
 • 1976.03.07-13  - Głosi rekolekcje w Watykanie dla papieża Pawła VI
 • 1978.10.16  - Wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża, który przyjął imię Jana Pawła II
 • 1981.05.13 - Zamach na Placu Św. Piotra – Jan Paweł II został poważnie ranny
 • 1985  - Inauguracja Światowych Dni Młodzieży w Rzymie
 • 2003  - Publikacja Tryptyku Rzymskiego
 • 2005.04.02  - Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego
 • 2005.05.19 - Papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
 • 2011.05.01  - Beatyfikacja Jana Pawła II przez Papieża Benedykta XVI
 • 2014.04.27 - Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym