UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II

      GALERIA:  nadanie imienia

Uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II rozpoczęły się 16 października 2007 roku w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach, gdzie Mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki, podczas której został poświęcony sztandar ufundowany przez uczniów, rodziców, nauczycieli, a także lokalny samorząd i mieszkańców Moniek.

Po Mszy świętej, przy pięknej, jesiennej pogodzie, nastąpił uroczysty przemarsz z pocztami sztandarowymi do naszej szkoły na ulicę Planetarną 13. W hali sportowej szkoły rozpoczęła się druga część uroczystości, którą prowadziła p. wicedyrektor Wiesława Świsłocka. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Burmistrz Moniek p. Zbigniew Karwowski.

Powitał przybyłych na tę uroczystość gości:

• Jego Ekscelencję- Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego

• Wiceministra Skarbu Państwa – p. Krzysztofa Tołwińskiego

• Wojewodę Podlaskiego – p. Bohdana Józefa Paszkowskiego

• Posła na Sejm – p. Krzysztofa Jurgiela

• Posła na Sejm – p. Józefa Klima

• Przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty – wizytator p. Ćwiklińską

• Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego – p. Mieczysława Bagińskiego

• Radną Sejmiku Województwa Podlaskiego – p. Irenę Krystynę Berner

• Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego – p. Lecha Rutkowskiego

• Starostę Powiatu Monieckiego – p. Zbigniewa Męczkowskiego

• Burmistrza Goniądza – p. Tadeusza Kulikowskiego

• Dziekana Dekanatu Monieckiego, Proboszcza Parafii pw. M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach – ks. Tadeusza Horosza

• Proboszcza Parafii pw. Św. Brata Alberta w Mońkach – ks. Henryka Mirona

• Księdza Wizytatora Diecezjalnego – Jana Szklanko

• Księdza Ekonoma Archidiecezjalnego Bogusława Zieziulę

• Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach – p. nadkom. Włodzimierza Nalewajko

• Radnych Rady Miejskiej w Mońkach

• Radnych Powiatu Monieckiego

• Dyrektorów jednostek samorządowych

• Poczty sztandarowe

• Rodziców, pracowników szkoły, uczniów oraz wszystkich tych, którzy nie zostali wymienieni, a przybyli na tę uroczystość.


Następnie p. Dyrektor Alicja Halicka – Pochodowicz zgłosiła gotowość szkoły do nadania imienia Jana Pawła II.

Burmistrz Moniek odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II i wraz z p. wiceburmistrz Joanną Kulikowską wręczył p. Dyrektor akt nadania imienia. Chwilę potem nastąpiło odsłonięcie portretu Jana Pawła II, namalowanego przez p. Joannę Hinz – nauczycielkę monieckiego Gimnazjum. Odsłonięcia portretu dokonał ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki w asyście ks. Dziekana Tadeusza Horosza.

Wzruszającym momentem była prezentacja sztandaru i złożenie przez uczniów przyrzeczenia, którego treść odczytała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Urszula Rutkowska. Po tak dostojnej chwili głos zabrała p. Dyrektor i podziękowała sponsorom za ufundowanie sztandaru. Wszystkim darczyńcom zadedykowała słowa Ojca Świętego ,, Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, ale przez to , czym dzieli się z innymi”. Następnie głos zabrali niektórzy z zaproszonych gości. Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Potem nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem: p. Agnieszki Złotnik, p. Kingi Miłkowskiej i p. Beaty Grygo. Dostarczyła ona wielu wrażeń i przybliżyła zgromadzonym widzom sylwetkę naszego Patrona. Wszyscy uczniowie zaprezentowali się doskonale. Uroczystość zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem pieśni ,,Barka”. Gorące oklaski były podziękowaniem za wspaniałą uroczystość.

Goście mogli także zwiedzić szkołę i obejrzeć wystawę poświęconą Patronowi. Wyeksponowano na niej albumy, różańce, prace plastyczne i literackie wykonane przez naszych uczniów, zdjęcia, płyty, pamiątki oraz rekwizyty. Wystawa była też okazją do prezentacji twórczości poetyckiej Jana Pawła II. Goście swoimi refleksjami podzielili się wpisami do Kroniki Szkolnej. Cała oprawa artystyczna zarówno szkoły, jak i uroczystości wzbudzała wiele zachwytu wśród zwiedzających.

 

O Janie Pawle II - wiersz

Na świat przyszedł w Wadowicach.
W pięknych, górskich okolicach.
Tam też został on ochrzczony,
Do chrześcijan zaliczony.

Dziewięć lat idylla trwała,
Nim ją matki śmierć przerwała.
Został Karol z ojcem, z bratem,
Aby zmagać się ze światem.

W szkole wiarę swą pogłębiał,
Wiedzę teatralną zgłębiał,
Zdał na studia znakomicie,
Chcąc ułożyć sobie życie.

Ciekawość świata niemała
Do Krakowa go przygnała.
Tam też wojna go zastała,
Która ojca odebrała.

Po odejściu z tego świata
Ojca, matki, nawet brata,
Szukał wsparcia w świętej księdze,
Postanowił zostać księdzem.

Najpierw stał się subdiakonem,
Tydzień później – już diakonem.
Od Sapiehy kardynała
Wziął święcenia na kapłana.

Gdy biskupem został Karol
Jego główne hasło brzmiało:
„Totus Tuus” co znaczyć miało
„Cały Twój” jestem Maryjo.

Wnet usłyszał to lud polski:
„Metropolitą Krakowskim
Został Karol – syn Wojtyły
Sercom ludzi bardzo miły”.

Wkrótce został kardynałem.
Był pasterzem doskonałym,
Troszczył się o wszystkich ludzi
I wspomagał w biedzie, w trudzie.

Października szesnastego
W czasie konklawe sławnego
Na papieża go wybrano
Imię Jana Pawła dano.

W maju roku pamiętnego 
Targnął się na życie jego
Ali Agca –zamachowiec,
Myśląc: „Z nim już będzie koniec”.

Lecz Maryja go broniła,
Groźna kula nie zabiła.
A nasz papież w swej dobroci
Przebaczenie win ogłosił.

Kochał papież wszystkie kraje,
Lecz do Polski wracał stale.
Przybył tutaj osiem razy,
O spotkaniach z dziećmi marzył.

Zła choroba Parkinsona,
Ze starością połączona
W łożu śmierci go złożyła
Sil witalnych pozbawiła.

Wieczorem drugiego kwietnia
Wieść smutna świat obiegła. 
Odszedł nasz ojciec wspaniały.
W smutku zostawiając świat cały.


Maciej Palecki - uczeń klasy III a SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach